Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie. Hasło szkoły: "Być dobrym dla drugiego człowieka" Maria Dąbrowska ::UWAGA RODZICE! Rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej. Informacja w zakładce "Rekrutacja"

Aktualności

11 października 2017 21:01 | Aktualności

Jubileusz 30 – lecia nadania szkole imienia Marii Dąbrowskiej

W piątek, 6 października 2017r., Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie obchodziła niezwykłe święto, 30 – lecie nadania tej placówce imienia Marii Dąbrowskiej.

Jubileusz szkoły to wyjątkowa okazja przeżycia na nowo minionych wydarzeń, wspomnienia wyjątkowych chwil i ludzi zasługujących na zapisanie ich na trwałe w pamięci. To także sposobność, by pochwalić się naszymi osiągnięciami, a w szczególności naszymi wychowankami, którzy posiadają wiele umiejętności i talentów.

Punktualnie o godzinie 9.00 zaproszeni goście i cała społeczność szkolna zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w mszy świętej, która rozpoczynała obchody uroczystości. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz Andrzej Magdziarz. Wyjątkowym akcentem podczas mszy świętej, był występ sygnalistów myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Po mszy świętej dalszą część obchodów jubileuszu zainaugurował  absolwent naszej szkoły, Sebastian Pawlaczyk. Usłyszeliśmy piękną piosenkę – „Lubię wracać tam”, która wprowadziła wszystkich w nastrój wspomnień i refleksji. Po złożeniu raportu Dyrektorowi szkoły, Pani Jolancie Zmyślonej i odśpiewaniu hymnu państwowego, w imieniu całej społeczności szkolnej powitał znamienitych gości, przybyłych na uroczystość, nasz konferansjer – nauczyciel geografii - Pan Marcin Wicher.

Ten wyjątkowy dla nas dzień swoją obecnością uświetnili:

 Senator RP - Pan Mieczysław Augustyn,

Katarzyna Ciołek – asystentka Posła Krzysztofa Paszyka,

Adama Górzyński – przedstawiciel Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski,

Adam Bogrycewicz – Dyrektor Biura Poselskiego Marcina Porzucka,

Wizytator Oświaty Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile Pan Marek Sikorski, który reprezentował Wojewodę Zbigniewa Hoffmana oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbietę Leszczyńską,

Starosta Powiatu - Pan Tadeusz Teterus,

Radny Rady Powiatu - Pan Jan Pertek,

Wójt Gminy Lubasz - Pan Marcin Filoda,

Sekretarz Gminy Lubasz - Pani Grażyna Graj,

Przewodnicząca Gminy Lubasz - Pani Żaneta Andrzejewska,

Radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Lubasz,

Ksiądz Andrzej Magdziarz,

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pan Ryszard Bilski,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu - Pani Jadwiga Kozińska,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu - Pan Szymon Szwed,

Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie - Pan Piotr Ryżek,

Kierownik Posterunku Policji w Lubaszu - Pan Radosław Szmuga,

Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy,

Byli Dyrektorzy tej szkoły,

Obecna Rada Rodziców oraz byli członkowie Rad Rodziców,

Nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole,

Przedstawiciele firm i jednostek gminnych, których możemy nazwać przyjaciółmi szkoły,

Absolwenci, którzy chętnie angażują się w sprawy szkolne, choć już nie są naszymi uczniami,

Przedstawiciele mediów. 

Pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Zmyślona, która podziękowała gościom, że zechcieli przyjąć zaproszenie na jubileusz. Odnosząc się do historii szkoły Pani Dyrektor wspomniała, jak ważna była praca związana z wyborem patrona. Mówiła, o popularyzowaniu wśród uczniów wiedzy o życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej i o tym, że motto szkoły, przez te wszystkie lata, było i jest drogowskazem dla wielu pokoleń naszych wychowanków, pedagogów i pracowników szkoły – „Być dobrym dla drugiego człowieka”.

W przemówieniu Pani Dyrektor nie zabrakło także słów o teraźniejszości, ciągłym rozwoju placówki, podnoszeniu jakości pracy szkoły, sukcesach uczniów i ich nauczycieli.

Na koniec jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy każdego dnia pomagają w codziennej, trudnej pracy dydaktyczno – wychowawczej: Radzie Rodziców, rodzicom, władzom samorządowym, sponsorom, absolwentom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Głos zabrał również Wójt Gminy Lubasz, który w ciepłych słowach mówił o sukcesach naszej szkoły i o tym, jak ważną funkcję pełni w środowisku lokalnym.

W tym dniu mogliśmy wysłuchać bardzo wielu miłych i pochlebnych opinii na temat naszej szkoły. Goście życzyli nam dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji naszych celów.

Część oficjalną zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu szkoły, który nie zmienił się od 30 lat, a jego autor, Pan Jan Pertek, tego dnia odśpiewał go razem z nami.

Druga część uroczystości należała do naszych uczniów i absolwentów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne. Z dużym talentem odegrali krótkie scenki z utworów Marii Dąbrowskiej, rozbawili wszystkich przedstawieniem ludowym ukazującym życie i obyczaje dawnej wsi polskiej, wzruszali do łez nostalgicznymi piosenkami, udowodnili, że walc jest tańcem, którego może nauczyć się i tańczyć prawie każdy. Zasłużenie zbierali pochwały i gratulacje.

Podsumowując ten dzień przywołajmy słowa Pani Dyrektor – „ W naszej szkole najważniejszy był zawsze i jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciele i pracownicy, wsparciem – rodzice, a dumą – jej absolwenci”.

To było wyjątkowe wydarzenie, które zapisze się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie.

 

Przeczytano: 691 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: