Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie. Hasło szkoły: "Być dobrym dla drugiego człowieka" Maria Dąbrowska ::UWAGA RODZICE! Rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej. Informacja w zakładce "Rekrutacja"

RODO

08 sierpnia 2018 15:37 | RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 4

Informacja na stronie Internetowej

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie, Miłkowo 11 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania  wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie, Miłkowo 11, 64 – 720 Lubasz, reprezentowany przez Dyrektora PSP w Miłkowie.

 

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w PSP Miłkowie realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Administrator

 

Przeczytano: 92 razy. Wydrukuj|Do góry